Prečo práve my

Individuálny prístup

Náš zákazník je jedinečný tak ako jeho podnikanie

odbornosť

Naši zamestnanci sú pravidelne preškolovaní a sledujú aktuálne legislatívne zmeny

spoľahlivosť

Nerobte si starosti s Vašim účtovníctvom – my sa o všetko postaráme.

diskrétnosť

Dôvera a diskrétnosť sú samozrejmosťou. 

otpimalizácia nákladov

Vďaka našim skúsenostiam vieme efektívne využiť aj Vaše voľné zdroje. 

KTO SME?

O nás – Moderná, dynamická spoločnosť zameraná na poskytovanie služieb v oblasti účtovníctva

Poslanie:  Poslaním našej spoločnosti je poskytovať profesionálne služby s prihliadnutím na individuálne potreby, ktoré vytvárajú hodnotu pre klienta.

Vízia: Víziou Acc-Tax s.r.o. je zabezpečiť služby na najvyššej úrovni a tým dosiahnuť maximálnu spokojnosť klientov a prostredníctvom toho sa prepracovať na popredné miesta poskytovateľov účtovných služieb v regióne. Veríme, že vďaka dlhoročným skúsenostiam, odbornému prístupu, našej snahe a taktiež vďaka obojstrannej spolupráci dokážeme prispieť k dosahovaniu cieľov klientov.

NAŠE SLUŽBY