ZISTITE O NÁS VIAC

KTO SME?

O nás

Moderná, dynamická spoločnosť zameraná na poskytovanie služieb v oblasti účtovníctva

Poslanie

Poslaním našej spoločnosti je poskytovať profesionálne služby s prihliadnutím na individuálne potreby, ktoré vytvárajú hodnotu pre klienta

Vízia

Víziou Acc-Tax s.r.o. je zabezpečiť služby na najvyššej úrovni a tým dosiahnuť maximálnu spokojnosť klientov a prostredníctvom toho sa prepracovať na popredné miesta poskytovateľov účtovných služieb v regióne. Veríme, že vďaka dlhoročným skúsenostiam, odbornému prístupu, našej snahe a taktiež vďaka obojstrannej spolupráci dokážeme prispieť k dosahovaniu cieľov klientov

POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY

Vyberte si zo širokej ponuky našich služieb.

účtovníctvo Bratislava

Jednoduché účtovníctvo

 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia dlhodobého majetku
 • evidencia zásob
 • vedenie pokladničnej knihy a peňažných prostriedkov na bankovom účte
 • zabezpečovanie vedenia iných pomocných kníh
 • spracovanie účtovnej závierky
 • pracovanie výkazov o príjmoch a výdavkoch a zároveň aj o majetku a záväzkoch
 • zabezpečenie komplexnej daňovej agendy (DPH, daň z príjmov, miestne dane)
 • daňová optimalizácia
 • komplexné vedenie mzdovej agendy
 • spracovanie priebežných účtovných a daňových prehľadov podľa požiadaviek klienta
 • poskytovanie informácií o zmenách v zákone v oblasti účtovníctva, daní a miezd

Podvojné účtovníctvo

 • overenie úplnosti účtovných dokladov
 • spracovanie hlavnej knihy
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • spracovanie a evidencia faktúr od dodávateľov a odberateľov
 • evidovanie majetku podľa druhu, účelu a zaradenia
 • evidencia zásob
 • evidencia peňažných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte
 • spracovanie účtovnej závierky s inventarizáciou saldokonta
 • spracovanie výkazov ziskov a strát, súvahy a všetkých poznámok potrebných k daňovému priznaniu
 • celkovú daňovú agendu (DPH, daň z príjmov, miestne dane)
 • daňová optimalizácia
 • komplexná mzdová agenda
 • spracovanie priebežných účtovných a daňových prehľadov podľa požiadaviek klienta
daňové poradenstvo Bratislava
účtovník Bratislava

Mzdová agenda

 • spracovanie miezd zamestnancov zamestnaných na všetky druhy pomerov (hlavný pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti)
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
 • spracovanie mesačných výkazov sociálneho a zdravotného zabezpečenia
 • spracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov
 • vyhotovenie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • spracovanie evidenčného listu dôchodkového poistenia na Sociálnu poisťovňu v prípade ukončenia pracovného pomeru
 • poradenstvo v oblasti personalistiky a mzdovej agendy

Ostatné služby

 • kompletné založenie spoločnosti s ručením obmedzením
 • kontrola účtovníctva
 • zabezpečenie auditu
 • rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia
 • vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia
 • tvorba interných smerníc
dane a účtovníctvo Bratislava
ÚCTOVNÍCTVO MÁME V KRVI

PREČO PRÁVE MY

Individuálny prístup

Náš zákazník je jedinečný tak ako jeho podnikanie

odbornosť

Naši zamestnanci sú pravidelne preškolovaní a sledujú aktuálne legislatívne zmeny

spoľahlivosť

Nerobte si starosti s Vašim účtovníctvom – my sa o všetko postaráme.

diskrétnosť

Dôvera a diskrétnosť sú samozrejmosťou.

optimalizácia nákladov

Vďaka našim skúsenostiam vieme efektívne využiť aj Vaše voľné zdroje.

Kontaktné údaje

Napíšte nám

Potrebujete pomôcť s Vašim účtovníctvom? Alebo chcete poradiť v oblasti daní? Ozvite sa nám, radi Vám poradíme.